DANH MỤC SẢN PHẨM

THIẾT BỊ BẾP NƯỚNG

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
480.000 430.000
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.100.000 3.000.000
Giảm giá!

Ống Hút Khói Bếp Lẩu Nướng

Ống hút khói mềm màu vàng đồng BBQ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
850.000 800.000
Giảm giá!

BẾP LẨU NƯỚNG THAN HOA NHÀ HÀNG

Máy lọc khói bếp lẩu nướng sử dụng két nước

Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.000.000 4.900.000

BẾP LẨU NƯỚNG THAN HOA NHÀ HÀNG

Máy trà vỉ nướng than hoa BBQ ( Treo tường)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
11.800.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.650.000
Giảm giá!

Bếp Lẩu Nướng Không Khói

Bếp nướng than tại bàn có hút khói

Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.400.000 2.350.000
Giảm giá!

BẾP LẨU NƯỚNG THAN HOA NHÀ HÀNG

Ống hút khói bếp nướng cong tại bàn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
850.000 800.000
Giảm giá!

BẾP LẨU NƯỚNG THAN HOA NHÀ HÀNG

Ống hút khói bếp nướng cáp trượt bi

Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.400.000 1.300.000

THIẾT BỊ BẾP LẨU

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.100.000 3.000.000
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.550.000 1.250.000
Giảm giá!

Ống Hút Khói Bếp Lẩu Nướng

Ống hút khói mềm màu vàng đồng BBQ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
850.000 800.000
Giảm giá!

BẾP LẨU NƯỚNG THAN HOA NHÀ HÀNG

Máy lọc khói bếp lẩu nướng sử dụng két nước

Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.000.000 4.900.000
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
230.000 200.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.650.000
Giảm giá!

THIẾT BỊ BẾP LẨU NHÀ HÀNG

Bếp lẩu nướng gas âm bàn không khói

Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.550.000 1.500.000
Giảm giá!

Bếp Lẩu 3 Ngăn Âm Bàn

Nồi inox 3 ngăn tròn D300

Được xếp hạng 5.00 5 sao
400.000 360.000
Giảm giá!

Bếp từ lẩu âm bàn tròn

Bếp từ tròn Sinpo 3000w âm bàn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.580.000 1.500.000

THIẾT BỊ NHÀ HÀNG

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
480.000 430.000
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.100.000 3.000.000
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.550.000 1.250.000
Giảm giá!

Ống Hút Khói Bếp Lẩu Nướng

Ống hút khói mềm màu vàng đồng BBQ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
850.000 800.000
Giảm giá!

BẾP LẨU NƯỚNG THAN HOA NHÀ HÀNG

Máy lọc khói bếp lẩu nướng sử dụng két nước

Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.000.000 4.900.000
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
230.000 200.000

BẾP LẨU NƯỚNG THAN HOA NHÀ HÀNG

Máy trà vỉ nướng than hoa BBQ ( Treo tường)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
11.800.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.650.000
Giảm giá!

THIẾT BỊ BẾP LẨU NHÀ HÀNG

Bếp lẩu nướng gas âm bàn không khói

Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.550.000 1.500.000

BÀI VIẾT MỚI