Thiết bị inox được sản xuất tại xưởng gồm: Lò ủ than hoa, Dỏ xách xô than nướng, dỏ xách vỉ nướng than, xe để vỉ nướng thịt, Xe đẩy khay cơm, Khay cơm inox

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.